Aktualności

Nabór do programu ” Umiem pływać”

Szanowni Rodzice!

Gmina Suwałki wzorem lat ubiegłych będzie składać wniosek do Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego o dofinansowanie zajęć w ramach programu „Umiem pływać” w okresie wiosennym II-VI 2022 r. i jesiennym IX-XII 2022 r. Program jest przeznaczony dla uczniów kl. I-III. Aby zgłosić dziecko do programu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zgodę na udział dziecka w programie w terminie do 8 grudnia 2021 r. do godz. 15.00. Liczba miejsc ograniczona do 15 uczestników. Zajęcia odbywać się będą po lekcjach. Rodzic odpowiada za dowiezienie i odebranie dziecka z zajęć nauki pływania z Suwałk.

Kontakt w przypadku pytań dotyczących programu „Umiem pływać”: szkolajp2@onet.eu.

Dyrektor Szkoły

Alicja Rawa-Cimochowska

Zgoda Rodzica: zdoda rodzica- umiem pływać

Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi informuje o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów z klasy VI i VII. Wszystkie zajęcia, zgodnie z tygodniowym planem zajęć w klasie VI i VII, od 22 do 26 listopada odbywają się zdalnie.
Wszystkich członków naszej szkolnej społeczności zobowiązuję do przestrzegania zasad sanitarnych (maseczki w przestrzeni wspólnej, dystans, mycie rąk, dezynfekcja powierzchni dotykowych) oraz do samoobserwacji stanu zdrowia i ograniczania kontaktów społecznych.
Osoby przebywające na kwarantannie mają zakaz opuszczania domu. Z zakazu są wyłączone osoby zaszczepione.
Więcej informacji można uzyskać w sanepidzie lub na rządowych stronach internetowych.
Przypominam również, że każdy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem należy natychmiast zgłosić wychowawcy, a wychowawca dyrektorowi szkoły.
Alicja Rawa-Cimochowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi informuje o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów z klasy IV i V. Wszystkie zajęcia, zgodnie z tygodniowym planem zajęć w klasie IV i V, od 8 do 10 listopada odbywają się zdalnie.
Wszystkich członków naszej szkolnej społeczności zobowiązuję do przestrzegania zasad sanitarnych (maseczki w przestrzeni wspólnej, dystans, mycie rąk, dezynfekcja powierzchni dotykowych) oraz do samoobserwacji stanu zdrowia i ograniczania kontaktów społecznych.
Osoby przebywające na kwarantannie mają zakaz opuszczania domu. Z zakazu są wyłączone osoby zaszczepione.
Więcej informacji można uzyskać w sanepidzie lub na rządowych stronach internetowych.
Przypominam również, że każdy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem należy natychmiast zgłosić wychowawcy, a wychowawca dyrektorowi szkoły.
Alicja Rawa-Cimochowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

Opieka stomatologiczna

Przypominamy, że:

Opieka stomatologiczna nad uczniami naszej szkoły w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia prowadzona jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska w DENTOBUSIE powierzonym Podmiotowi leczniczemu przez Wojewodę Podlaskiego, na rzecz dzieci.

DENTOBUS przyjedzie do naszej szkoły 28 października 2021 r. i od godziny 8.00 rozpocznie się badanie stomatologiczne uczniów począwszy od oddziału przedszkolnego (dziecko z rodzicem) i kolejno kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Wychowawcy lub nauczyciele mający w danej klasie lekcję koordynują przebieg badania stomatologicznego.

Rodzic otrzymuję informację zwrotną dotyczącą stanu uzębienia. Wszystkie świadczenia są bezpłatne w ramach koszyka świadczeń NFZ.
W razie pytań proszę o kontakt Grzegorz Cimochowski tel. 697970525,  www.eurodent.bialystok.pl

Rodzice dzieci, które doszły w tym roku szkolnym powinni wypełnić i dostarczyć do szkoły najpóźniej do 27.10.2021 r. kartę stomatologiczną (bez niej badanie się nie odbędzie):

karta stomatologiczna dentobus — porozumienie

Zgodnie z ustawą świadczenia nie będą udzielane dzieciom, które będą miały pisemny sprzeciw rodziców/opiekunów prawnych.

Opieka zdrowotna  sprawowana jest nad uczniami przy braku sprzeciwu ich rodziców. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę.

Sprzeciw_wobec_objecia_ucznia_profilaktyczna_opieka_stomatologiczną_GN