Aktualności

Poszukujemy starych fotografii

Przy okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zwracamy się do osób, które w swoich zbiorach fotograficznych posiadają zdjęcia związane z historią tej szkoły z prośbą o udostępnienie ich. Zdjęcia zostaną upublicznione w naszej szkole, następnie zwrócone w stanie nienaruszonym. Zdjęcia powinny być opisane, tj. zawierać chociaż przybliżoną datę wykonania, miejsce wykonania, kto jest na zdjęciu oraz osobę udostępniającą. Trzy najstarsze (najciekawsze) zdjęcia zostaną nagrodzone. Zdjęcia można osobiście przynieść do sekretariatu lub wysłać pocztą na adres szkoły (Nowa Wieś 40 A, 16-402 Suwałki). W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 87 5675344) lub e-mail: szkolajp2@onet.eu.

Ważne – parkowanie!

Szanowni Państwo.
W związku z licznymi sygnałami, w trosce o Państwa i dzieci bezpieczeństwo prosimy o parkowanie tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Niecałe 100 m od szkoły jest parking połączony ze szkołą dogodnym chodnikiem dla pieszych. Parkowanie samochodami przed wejściem bądź w innych niedozwolonych miejscach, zastawianie samochodami wyjazdu z remizy strażackiej, zostawianie pojazdów na przejściu dla pieszych lub w odległości mniejszej niż 10 m od niego znacznie utrudnia dojście do budynku szkoły, a także przejazd innym kierowcom oraz stwarza niebezpieczeństwo dla rodziców, dzieci i pracowników wchodzących/wychodzących z budynku.

Organizacja dożywiania uczniów od 1 stycznia 2023 r.

Szanowni Rodzice.

 Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana dostawcy posiłków. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: PHU POLMOP SERWIS Punkt Gastronomiczny Piotr Stanisław Świeczkowski ul. Ks. Skorupki 6, 16-300 Augustów

Całkowity koszt jednego obiadu wynosi 12,00 zł

Koszt obiadu tzw. „wsad do kotła”, który ponoszą rodzice wynosi: 8,00 zł za obiad (drugie danie). Pozostałą kwotę dopłaca Gmina. Więcej „Organizacja dożywiania uczniów od 1 stycznia 2023 r.”