Organizacja zajęć od 25 maja 2020 r.

Dodano: 22 maja 2020

Pobyt dziecka w szkole możliwy jest po spełnieniu wytycznych sanitarnych, z którymi, przed decyzją o wysłaniu dziecka, należy zapoznać się obowiązkowo: Zarządzenie dyrektora nr 11-2019-2020

Załącznik nr 2

Informacja dla rodziców

Realizacja podstawy programowej dla uczniów pozostających w domach nadal realizowana będzie w sposób zdalny.

Klasy I-III – dla chętnych dzieci i w miarę posiadanych miejsc, po potwierdzeniu przez szkołę do 22 maja 2020 r., będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczne w grupach do 12 osób z zachowaniem 1,5 m strefy bezpieczeństwa. Klasy IV-VIII-  dla chętnych uczniów nauczyciele przedmiotu zorganizują konsultacje w budynku szkoły zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem. Egzamin klasy VIII Procedury bezpieczeństwa zawarte są w Zarządzeniu – link powyżej.

Dodano: 13 maja 2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Informacja dla Rodziców o otwarciu placówek wychowania przedszkolnego

Dodano: 7 maja 2020

http://www.gmina.suwalki.pl/files/20200506083812-6-Otwarcie-placowek-wychowania-przedszkolnego-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-Gmina-Suwalki.pdf

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja

Dodano: 24 kwietnia 2020

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja?fbclid=IwAR0xOo2zrSAAylm0bebc5zmcqp92Ps2V6g8EERNjLxfr7H_mKy-Ij8aZMXo

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Dodano: 16 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w zakładce Rekrutacja 2020/2021 opublikowana została lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Rodzice wszystkich dzieci przyjętych do naszego oddziału przedszkolnego mają obowiązek  dostarczyć w terminie do 23.04.2020 r. oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia.