1 % podatku na rzecz szkoły

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły za podjęcie inicjatywy w celu pozyskania dodatkowych funduszy. Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na działalność statutową naszej placówki.