Archiwum z Sierpień 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

czwartek, 30 Sierpień 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
3 września 2018 r. o godz. 10.00 Zapraszamy!

Egzamin ósmoklasisty

czwartek, 30 Sierpień 2018

Informacja dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży! Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.oke.lomza.pl w dniu dzisiejszym (20 sierpnia 2018 r.) zamieściliśmy obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 informacje o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego a także odnoszące się do tych egzaminów komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o harmonogramie, dostosowaniach oraz o przyborach pomocniczych.

Materiały te znajdą Państwo w zakładkach dedykowanych poszczególnym egzaminom.

 

Kalendarz roku szkolnego

czwartek, 30 Sierpień 2018

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019: (więcej…)

Dentobus

czwartek, 30 Sierpień 2018

W październiku naszą szkołę odwiedzi Dentobus – mobilny gabinet stomatologiczny. Świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. udzielane w Dentobusie są bezpłatne w ramach świadczeń NFZ. Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie oświadczeń (zgoda rodzica na korzystanie ze świadczeń) do 4 września. Wzór oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Zapisy do świetlicy szkolnej

czwartek, 16 Sierpień 2018

Informujemy, że od dnia 16.08.2018 r. będą przyjmowane karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019. Formularze dostępne są tutaj: plik WORD: karta zgloszenia do świetlicy – 2018-2019 ,PDF:karta zgloszenia do świetlicy – 2018-2019 lub w sekretariacie. Karty zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31.08.2018 r. Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy zostanie zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 03.09.2018 r.