21 LUTEGO – DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, aby zwrócić uwagę na potrzebę ochrony różnorodności językowej na świecie. To święto ma też na celu podkreślenie, że język narodowy jest ważnym dziedzictwem, które szanujemy i zachowujemy dla przyszłych pokoleń. Aby sprawdzić, w jakim stopniu właściwie władamy naszym językiem ojczystym, zorganizowaliśmy dla klas IV-VI turniej „Zabawy z językiem polskim”. Uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad pisowni, frazeologii, wiedzą na temat polskich legend i zwyczajów. Rywalizacja była wyrównana, ale ostatecznie zwyciężyła klasa VI. Otrzymała słodkie nagrody oraz dyplom z tytułem „Mistrza języka polskiego”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a szczególne gratulacje składamy zwycięzcom. Przygotowały i opracowały: J. Zimnicka, A. Burzyńska, M. Tomkiewicz

[WRG id=7663]