Aktualizacja planu zajęć – II semestr 2016/2017

31.01.2017 r. nastąpiła aktualizacja planu zajęć na II semestr 2016/2017. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w klasie V i VI rozpoczną się od 1 marca 2017 r. Nowy plan obowiązuje od 06.02.2017 r.