Dentobus

W dniu 10 stycznia 2022 r.  do naszej szkoły  przyjedzie DENTOBUS. Od godziny 8.00 rozpocznie się badanie stomatologiczne uczniów począwszy od oddziału przedszkolnego (dziecko z rodzicem) i kolejno kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Wychowawcy lub nauczyciele mający w danej klasie lekcję koordynują przebieg badania stomatologicznego.

Rodzic otrzymuje informację zwrotną dotyczącą stanu uzębienia. Wszystkie świadczenia są bezpłatne w ramach koszyka świadczeń NFZ.
W razie pytań proszę o kontakt Grzegorz Cimochowski tel. 697970525,  www.eurodent.bialystok.pl

karta stomatologiczna dentobus — porozumienie

Zgodnie z ustawą świadczenia nie będą udzielane dzieciom, które będą miały pisemny sprzeciw rodziców/opiekunów prawnych.

Opieka zdrowotna  sprawowana jest nad uczniami przy braku sprzeciwu ich rodziców. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę.

Sprzeciw_wobec_objecia_ucznia_profilaktyczna_opieka_zdrowotna_GN — kopia

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Gmina Suwałki  będzie składać wniosek do Ministerstwa  Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowych z elementami   gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z kl. I-VI. Zajęcia będą realizowane na sali gimnastycznej w naszej szkole w okresie od 1 lutego do 8 grudnia 2022 r. Aby zgłosić dziecko na zajęcia należy wypełnić deklarację i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wysłać zdjęcie, scan deklaracji na e-mail szkoły w terminie do 28 grudnia 2021 r. Kontakt w przypadku pytań: szkolajp2@onet.eu.

deklaracja: zgoda rodzica