Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko  nauczyciela wychowania przedszkolnego.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Edyta Ulikowska zamieszkała w Suwałkach
.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Ulikowska złożyła wymagane dokumenty oraz spełniła niezbędne i dodatkowe wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią znajomością zagadnień gwarantując prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Dyrektor Szkoły

Alicja Rawa-Cimochowska

Organizacja szczepień uczniów w wieku 12 – 18 lat

 Szanowni Państwo, proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi szczepień uczniów:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjne

Ze szczepień mogą również skorzystać zainteresowani pracownicy szkoły oraz rodzina uczniów.

MEiN opracowało ogólnie sformułowany harmonogram zadań związany ze szczepieniami, zgodnie z którym w naszej szkole:

1. od 1.09.2021r. do 13.09.2021r. będą organizowane lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz będą zbierane przez wychowawców zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,

 2. od 13.09.2021r. do 19.09.2021r. będą realizowane szczepienia. Więcej „Organizacja szczepień uczniów w wieku 12 – 18 lat”

Spotkanie z rodzicami

Dyrekcja i wychowawcy zapraszają wszystkich rodziców/opiekunów na spotkanie w szkole 13 września 2021 r. o godz. 17.00.
17.00 – 17.30 Spotkanie z Dyrekcją szkoły
17.30-18.00 Spotkanie z wychowawcami w salach.