Ćwiczenia ewakuacyjne.

18 października 2016 r. w naszej szkole odbyły się ćwiczenia z ewakuacji uczniów i pracowników szkoły na wypadek zagrożeń. Ćwiczenia ewakuacyjne wynikają z przepisów prawa o ochronie przeciwpożarowej. Ich celem było praktyczne sprawdzenie znajomości zasad ewakuacji z budynku przez uczniów i pracowników szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wywołanego pożarem lub innymi sytuacjami awaryjnymi. Akcja przeprowadzona była bardzo sprawnie we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowej Wsi.

Ćwiczenia ewakuacyjne