Dentobus

W październiku naszą szkołę odwiedzi Dentobus – mobilny gabinet stomatologiczny. Świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. udzielane w Dentobusie są bezpłatne w ramach świadczeń NFZ. Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie oświadczeń (zgoda rodzica na korzystanie ze świadczeń) do 4 września. Wzór oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły.