Dzień Edukacji Narodowej

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  wszystkim Nauczycielom i Pracownikom   Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi składa – Alicja Rawa-Cimochowska – Dyrektor Szkoły.
Życzę Państwu po stokroć zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.