„Dzień pieczonego ziemniaka”

12 października dzieci z klas 0-III wraz z wychowawcami wybrały się do Ośrodka „Maniówka”, by tam dobrze się bawić przy okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. Dzieci wzięły udział w zabawie tropiącej w terenie. Stosując się do wskazówek poszukiwały ziemniaczanych krasnali. Gdy krasnale były w komplecie, nazbierały kolorowych liści, które później wykorzystały w swoich pracach plastycznych. W zespołach wykonały prace o tematyce jesiennej, a później każde dziecko zrobiło ziemniaczanego ludzika. Dzieci były bardzo zaangażowane, wykazały się pomysłowością i wykonały piękne, ciekawe prace. Pyszne pieczone ziemniaki i kiełbaska były dopełnieniem imprezy.

                                                                                                                         Opracowała: Jadwiga Naumowicz

Święto pieczonego ziemniaka