DZIEŃ ZIEMI 2018 – Zrób coś dobrego dla Ziemi w jej dniu

W dniu dzisiejszym ( 24.04.2018 r.) uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Ziemi.
W tym dniu prowadzone są najróżniejsze akcje mające na celu ukształtować postawę ekologiczną w społeczeństwie.  To dzień, w którym powinniśmy zrobić coś dobrego dla Ziemi w dniu jej święta.

W naszej szkole uczniowie klas 0 – III spotkali się z p. Zenonem Murawko – leśnikiem Nadleśnictwa Suwałki, który powiedział im o znaczeniu lasu, o właściwym korzystaniu z jego dobrodziejstwa, o potrzebie sadzenia młodych drzew. Pan leśniczy pokazał dzieciom sadzonki, które hodowane są w szkółce, a potem sadzone w lesie. Każde dziecko samodzielnie zasadziło nasiono dębu, które będzie pielęgnowało, aby w przyszłym roku posadzić własny dąbek.

Uczniowie z klas IV – VII spotkali się z Panią Katarzyną Łukowską – pracownikiem Wigierskiego Parku Narodowego, aby porozmawiać o obszarach chronionych, walorach WPN oraz występującej w nim florze i faunie. Stworzyli też mapę mentalną WPN.

 W dalszej części uczniowie wyszli w teren i uczestniczyli w akcji Let,s Clean up Europe – Posprzątajmy Europę, do której szkoła została wcześniej zgłoszona. Celem tej akcji jest podnoszenie świadomości społeczeństwa europejskiego nt. problemu zapobiegania powstawania odpadów, które zanieczyszczają środowisko oraz przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – zmian klimatycznych. Zbieraliśmy śmieci na terenie Nowej Wsi, która położona jest w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego i na placu szkolnym. Dokonywaliśmy ich segregacji. Najwięcej zebraliśmy szklanych i plastykowych butelek oraz puszek. Smutne jest to, że wciąż zanieczyszczamy nasze najbliższe środowisko. Dzięki czynnej walce z nielegalnymi wysypiskami i wywózką śmieci w postaci inicjowanych akcji sprzątania, ukazywana jest też konieczność redukcji odpadów, które generujemy jako społeczeństwo. Ciągłe opowiadanie o zasadach zapobiegania powstawaniu odpadów na tle stosu własnoręcznie uzbieranych śmieci to skuteczny sposób uświadomienia uczestnikom akcji, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z odpadami oraz zapobieganie ich powstawaniu.

Opracowała:
 M. Tomkiewicz – nauczyciel przyrody