Ewakuacja szkoły

Środa 23 października 2015 r. godzina 9.30. W szkole w Nowej Wsi uczniowie i pracownicy usłyszeli 5 długich dzwonków powtarzających się w krótkich odstępach czasu. To alarm wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. Słychać również syrenę miejscowej OSP. W szkole trwa ewakuacja, wszędzie pełno dymu. Po chwili na sygnale przyjeżdża bojowy wóz strażacki. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli udają się w bezpieczne miejsce. Nie ma paniki. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Na szczęście to tylko ćwiczenia…

Trening próbnej ewakuacji przeprowadzony we współpracy z Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi z pewnością był dla dzieci dużym przeżyciem i doświadczeniem. Wszyscy zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, dyrekcji szkoły, złożyli nauczyciele.
W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka Straży Pożarnej, dla której ewakuowanie szkoły także było ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji.

Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

Ćwiczenia ewakuacyjne