Harmonogram nauczania hybrydowego w kl. I-III

W związku z wprowadzeniem od 26 kwietnia 2021 roku lekcji w systemie hybrydowym w klasach I-III informujemy, że dzieci będą przychodziły do szkoły co drugi dzień według następującego harmonogramu:
klasa I – 26.04.2021 r. (poniedziałek), 28.04.2021 r. (środa), 30.04.2021 r. (piątek) uczy się stacjonarnie (w szkole), w pozostałe dni nauka odbywa się w systemie zdalnym (w domu),
Klasa II i III – 27.04.2021 r. (wtorek) i 29.04.2021 r. (czwartek) uczy się stacjonarnie (w szkole), w pozostałe dni nauka odbywa się w systemie zdalnym (w domu).
O zmianach będziemy informować na bieżąco.