Informacja dla rodziców o zgodności dożywiania z obowiązującymi normami i rekomendacjami dotyczącymi żywienia dzieci

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi informuje, iż żywienie dzieci prowadzone jest zgodnie z obowiązującą legislacją z zakresu żywienia zbiorowego w  placówkach oświatowych, aktualnymi normami i rekomendacjami dotyczącymi żywienia dzieci.

Zgodnie z wytycznymi trzy razy w tygodniu musi być przygotowany obiad mięsny (z pełnowartościowym białkiem zwierzęcym), dwa razy w tygodniu danie jarskie bezmięsne (zawierające produkt białkowy, np.: ryba, jaja kurze, ser).

Tygodniowy jadłospis będzie udostępniony na tablicy ogłoszeń w szkole. Posiłki będą wydawane na długiej przerwie o godz. 10.35-10.55 w sali nr 10.

Rekomendacje dotyczące żywienia dzieci i młodzieży znajdują się na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: http://www.ncez.pl