Informacja dla rodziców uczniów dojeżdżających

Informacja dla rodziców dzieci bądź uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych z terenu Gminy Suwałki: