„Jak zwierzęta leśne przygotowują się do zimy?”

2 grudnia w klasach I, II i III odbyło się spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Suwałki Panią Dorotą Skórkiewicz, która opowiadała uczniom w jaki sposób zwierzęta leśne przygotowują się do zimy. Uczniowie słuchali informacji i ciekawostek oraz oglądali prezentację o zimowych zwyczajach wybranych zwierząt. Poza tym tworzyli zbiory zwierząt gromadzących zapasy, żerujących podczas zimy i zapadających w sen zimowy. Dowiedzieli się również jak leśnicy pomagają zwierzętom przetrwać zimę i jak nazywają się miejsca dokarmiania zwierząt w lesie. Na koniec wszyscy z zaangażowaniem i bardzo sprawnie rozwiązywali zagadki leśne.

Opracowała: G. Szerwińska

[WRG id=5519]