„Klub Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był przez klasę I ogólnopolski program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było wdrożenie pierwszoklasistów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy.
W trakcie realizacji programu na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych przeprowadzone zostały 4 zajęcia zgodnie z zaproponowanymi scenariuszami. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z definicją bezpieczeństwa, uczyły się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole, wypełniały ćwiczenia w książeczkach, które otrzymały, wykonywały zadania praktyczne (zajęcia w pobliżu przejścia dla pieszych, rozróżnianie znaków drogowych), tworzyły ciekawe prace plastyczne o bezpieczeństwie. Następnym etapem uczestnictwa w programie było rozwiązanie ogólnopolskiego testu bezpieczeństwa, do którego przystąpili wszyscy uczniowie. Szkoła otrzymała za udział w teście Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka. W ramach programu uczniowie uczyli się również w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, obejrzeli film pt. „Jak dbać o swoje bezpieczeństwo”, odbyła się pogadanka na temat filmu, wzięli udział w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem ” Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od ciebie każdy wymaga”. Dwoje dzieci zakwalifikowało się do etapu ogólnopolskiego: Wiktoria Żukowska i Dominik Kisłowski. Na koniec dzieci otrzymały Dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka. Osobą odpowiedzialną za realizację programu była Pani Alicja Butyłkin wychowawczyni klasy I.

Opracowała: Alicja Butyłkin

Klub Bezpiecznego Puchatka