Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi informuje o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów z klasy VI i VII. Wszystkie zajęcia, zgodnie z tygodniowym planem zajęć w klasie VI i VII, od 22 do 26 listopada odbywają się zdalnie.
Wszystkich członków naszej szkolnej społeczności zobowiązuję do przestrzegania zasad sanitarnych (maseczki w przestrzeni wspólnej, dystans, mycie rąk, dezynfekcja powierzchni dotykowych) oraz do samoobserwacji stanu zdrowia i ograniczania kontaktów społecznych.
Osoby przebywające na kwarantannie mają zakaz opuszczania domu. Z zakazu są wyłączone osoby zaszczepione.
Więcej informacji można uzyskać w sanepidzie lub na rządowych stronach internetowych.
Przypominam również, że każdy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem należy natychmiast zgłosić wychowawcy, a wychowawca dyrektorowi szkoły.
Alicja Rawa-Cimochowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi