Komunikat Dyrektora w sprawie obowiązkowego nauczania na odległość

Drogie Dzieci, Rodzice i Opiekunowie,

z mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25.03.2020r. do 10.04.2020r. wprowadzone zostaje obowiązkowe nauczanie na odległość. Wychodząc na przeciw temu wyzwaniu nasza szkoła będzie prowadziła takie nauczanie  z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego. W związku z tym, każdy uczeń ma obowiązek, codziennie zalogować się na swoje konto i zrealizować zagadnienia, zadania i polecenia, które prześlą mu nauczyciele. 

Wprowadzone rozporządzenie umożliwia również wstawianie ocen za postępy i wyniki w nauce. Dlatego też bardzo proszę wszystkich uczniów o sumienne i odpowiedzialne podejście do nauki w tym wyjątkowym czasie. Rodziców i opiekunów natomiast proszę o wspomaganie i kontrolę dzieci w nauczaniu na odległość. Z nauczycielami można się komunikować za pomocą dziennika elektronicznego.

Wierzę, że wspólnymi siłami, mając na względzie dobro całej naszej społeczności szkolnej, poradzimy sobie z tym wyzwaniem. W przypadku pytań proszę o kontakt na adres e-mail: szkolajp2@onet.eu.

Pozdrawiam

Alicja Rawa-Cimochowska- dyrektor szkoły