Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

Nowa Wieś 40 A, 16-402 Suwałki

Dyrektor –  mgr Alicja  Rawa – Cimochowska

Tel. 87- 567 53 44

e-mail: szkolajp2@onet.eu