Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja?fbclid=IwAR0xOo2zrSAAylm0bebc5zmcqp92Ps2V6g8EERNjLxfr7H_mKy-Ij8aZMXo