” Mali inżynierowie”

Klasa II zrealizowała kolejne  zajęcia z projektu” Mali inżynierowie” Temat „Jak zbudować model poduszkowca” wywołał ogromne zaciekawienie i zaangażowanie uczniów w przygotowanie  potrzebnych materiałów. I wreszcie… upragniona  lekcja. To dopiero były emocje…. Roześmiane buzie uczniów, dokładność,  kreatywność, dyskusje czy będzie działało oraz wielka radość  dzieci wyrażona słowami- „ Ale super-działa !!!”,  „Świetna lekcja!”, „Pokażę  rodzicom” Uczniowie  po kilka razy z dumą i entuzjazmem wprawiali poduszkowce w ruch. Nasi drugoklasiści  to świetni przyszli inżynierowie- brawo!  Opracowała: G. Szerwińska