Nagroda Dyrektora

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi przyznaje pracownikowi szkoły Panu Mateuszowi Oponowicz nagrodę za wyróżniającą pracę i za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. 
 

W dniu 21 stycznia 2021 r. ok. godz. 4.00 nad ranem miała miejsce awaria pieca centralnego ogrzewania, w związku z czym doszło do niebezpiecznego zadymienia budynku szkoły. Pan Mateusz wykazał się wyjątkową czujnością. Zauważywszy niebezpieczeństwo zareagował szybko. Powiadomił Dyrektora placówki o zagrożeniu. Do czasu przybycia straży pożarnej zabezpieczał mienie szkoły narażając własne zdrowie i życie.
„Dobro zawsze wraca”. Dziękuję Panie Mateuszu za poświęcenie, zdecydowanie w działaniu i niezwykłą odwagę.
Alicja Rawa-Cimochowska
-Dyrektor Szkoły