Nowatorskie metody nauczania w klasie I.

Od 1 września 2019 r. pracuje z nami Pani Kamila Oponowicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2019/2020 prowadzi edukację w klasie I. Pani Kamila wprowadza nowatorskie metody nauczania.

Niekonwencjonalna edukacja matematyczna.  Kaligrafia w klasie 1 z flow’em nowoczesności. Kinetyczne wprowadzenie litery O.