Kadra pedagogiczna

mgr Alicja Rawa-Cimochowska – matematyka
dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga Naumowicz – wychowanie przedszkolne (nauczyciel dyplomowany)

mgr Grażyna Szerwińska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, terapia pedagogiczna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Alicja Butyłkin –  edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Małgorzata Tomkiewicz – edukacja wczesnoszkolna,  przyroda  (nauczyciel dyplomowany)

mgr Jolanta Zimnicka – religia, świetlica, biblioteka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Magdalena Mackiewicz – język polski,   wiedza o społeczeństwie,  wychowanie do życia w rodzinie, (nauczyciel dyplomowany)

 Emilia Szymańska –  historia, język angielski (nauczyciel mianowany)

mgr Marcin Czyżyk – wychowanie fizyczne, technika, plastyka  (nauczyciel dyplomowany)

mgr Edyta Budzińska – świetlica (nauczyciel mianowany)

mgr Iwona Godlewska -Bigielis –  fizyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Marta Butkiewicz – logopeda (nauczyciel kontraktowy)

mgr Agnieszka Żynda – język angielski (nauczyciel kontraktowy)

mgr Jarosław Ołów – geografia (nauczyciel dyplomowany)

mgr Grażyna Żukowska – biologia, chemia (nauczyciel dyplomowany)

mgr Elżbieta Makarewicz – muzyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Beata Zajączkowska – język niemiecki (nauczyciel dyplomowany)

mgr Wioleta Wojno – informatyka (nauczyciel mianowany)

mgr Joanna Dąbrowska – edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel kontraktowy)

mgr Edyta Dargiewicz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa (nauczyciel dyplomowany)

mgr Teresa Wasilewska – nauczyciel matematyki (nauczyciel mianowany)

mgr Agnieszka Burzyńka – nauczyciel języka polskiego (nauczyciel mianowany)

mgr Maria Szymańska – nauczyciel świetlicy (nauczyciel dyplomowany)

mgr Agnieszka Makowska – nauczyciel historii (nauczyciel stażysta)

Kadra pedagogiczna