Kadra pedagogiczna

mgr Alicja Rawa-Cimochowska – matematyka
dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga Naumowicz – wychowanie przedszkolne (nauczyciel dyplomowany)

mgr Grażyna Szerwińska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, terapia pedagogiczna, rewalidacja (nauczyciel dyplomowany)

mgr Alicja Butyłkin –  edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Jolanta Zimnicka – religia, świetlica, biblioteka, doradztwo zawodowe (nauczyciel dyplomowany)

mgr Magdalena Mackiewicz – język polski,   wiedza o społeczeństwie,  wychowanie do życia w rodzinie, historia, edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciel dyplomowany)

mgr Marcin Czyżyk – wychowanie fizyczne, technika, plastyka, świetlica  (nauczyciel dyplomowany)

mgr Edyta Budzińska – świetlica (nauczyciel mianowany)

mgr Iwona Godlewska -Bigielis –  fizyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Marta Butkiewicz – logopeda (nauczyciel kontraktowy)

mgr Agnieszka Żynda – język angielski (nauczyciel kontraktowy)

mgr Jarosław Ołów – geografia, szachy (nauczyciel dyplomowany)

mgr Grażyna Żukowska – biologia, chemia (nauczyciel dyplomowany)

mgr Elżbieta Makarewicz – muzyka, przyroda (nauczyciel dyplomowany)

mgr Beata Zajączkowska – język niemiecki (nauczyciel dyplomowany)

mgr Wioleta Wojno – informatyka (nauczyciel mianowany)

mgr Teresa Wasilewska – nauczyciel matematyki (nauczyciel mianowany)

mgr Agnieszka Burzyńka – nauczyciel języka polskiego  (nauczyciel mianowany)

 

Kadra pedagogiczna