Kadra pedagogiczna 2021/2022

mgr Alicja Rawa-Cimochowska – dyrektor szkoły, nauczycielka matematyki

mgr Magdalena Mackiewicz– nauczyciel dyplomowany, ukończone studia to: filologia polska, studia podyplomowe: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa. Moją pasją jest literatura, szczególnie fantastyka;) i historia sztuki. Cechuje mnie ogromna ciekawość ludzi i świata. Wierzę w „magiczną” moc rozmowy i cierpliwego słuchania.

 

 

mgr Jolanta Zimnicka – Z wykształcenia jestem teologiem, ukończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa, doradztwa zawodowego i wychowania przedszkolnego.  Pracuję w szkole w Nowej Wsi od 2006 roku; jestem nauczycielem religii, doradztwa zawodowego, biblioteki oraz świetlicy. Moja pasja to czytanie książek, muzyka, spacery na łonie przyrody. Życiowe motto: „być jak lipy szelest…”

mgr Kamila Oponowicz – nauczycielka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, certyfikowany terapeuta ręki, przyszły trener Sensoplastyki®. „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w swoje marzenia i ciężko na nie pracują” – to sformułowanie idealnie odzwierciedla moją osobowość. Uwielbiam poszerzać swoje horyzonty myślowe, przekraczać własne granice i rozmawiać z ludźmi. Uważam że cechuje mnie empatia, otwartość oraz pracowitość. Zależy mi na wszechstronnym rozwoju dzieci, które trafiają pod moje skrzydła. Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

mgr Jarosław Ołów, nauczyciel dyplomowany. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w  Warszawie  oraz  Uniwersytetu Warszawskiego  wydział  Geografii  i  Studiów  Regionalnych, egzaminator egzaminu  maturalnego  z  geografii,  instruktor  i   sędzia   szachowy,  pilot wycieczek.  Różnorodność  zainteresowań.  Pozytywne  odniesienie  do życia, optymizm.

mgr Wioleta Wojno – absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam studia podyplomowe z: Informatyki, Plastyki z Techniką, Wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną, Socjoterapii oraz kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki. W swojej 13 letniej pracy dydaktyczno- wychowawczej zwracam uwagę na wszechstronne poznanie uczniów i wspieranie ich rozwoju. Każde dziecko jest inne, ale każde jest tak samo ważne, dlatego stosuję zasadę indywidualnego podejścia. Życiowe motto: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”(Jan Paweł II)Wolne chwile spędzam aktywnie,  jeżdżąc na rowerze i pielęgnując ogród.

mgr Agata Wasilewska – Pochodzę z Wielkopolski, jestem nauczycielem kontraktowym, matematykiem, informatykiem i muzykiem, gordonowcem. Studia wyższe ukończyłam na Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz na Uniwersytecie im.A. Mickiewicza w Poznaniu, natomiast jako muzyk przez 12 lat kształciłam umiejętność gry na skrzypcach w Zespole Szkół Muzycznych w Pile. Jako pedagog staram się holistycznie podchodzić do każdego ucznia. Lubię aktywnie spędzać czas – dalekie podróże, jazda na rowerze, piesze wędrówki. Prywatnie szczęśliwa żona oraz mama Zosi i Marysi. Moja myśl przewodnia: „Być dobrym jak chleb”.

 

mgr Anna Klimaszewska. Jestem nauczycielem kontraktowym. Studia wyższe ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2019 r. jestem trenerem 1 st. zajęć marki Sensoplastyka®. W przyszłości oligofrenopedagog. Lubię stosować nowoczesne technologie na prowadzonych przeze mnie lekcjach. Staram się, aby były kreatywne i motywowały uczniów do zdobywania wiedzy, dlatego stale się dokształcam. Każda lekcja to dla mnie wyzwanie, przełamywanie stereotypów oraz okazja do budowania dobrych relacji uczeń-nauczyciel.

mgr Marcin Czyżyk –wychowanie fizyczne, technika, plastyka, świetlica 

mgr Edyta Ulikowska– wychowanie przedszkolne

mgr Alicja Butyłkin –  edukacja wczesnoszkolna kl. II

mgr Grażyna Szerwińska – edukacja wczesnoszkolna kl. I,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica

mgr Grażyna Żukowska – biologia, chemia, biblioteka

mgr Elżbieta Makarewicz – muzyka, przyroda

mgr Beata Zajączkowska – język niemiecki, język polski

mgr Agnieszka Żynda – język angielski

mgr Iwona Godlewska -Bigielis –  fizyka

mgr Jolanta Staszkiewicz – religia , świetlica

mgr Maciej Filipczuk – wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Kiersztyn – nauczyciel wspomagający

 

 

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna