Kadra pedagogiczna 2019/2020

mgr Alicja Rawa-Cimochowska – dyrektor szkoły

nauczyciel dyplomowany, matematyka

mgr Grażyna Szerwińska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, terapia pedagogiczna, rewalidacja (nauczyciel dyplomowany) -wychowawczyni kl. I -II

mgr    Kamila Oponowicz  –  edukacja wczesnoszkolna – kl. I, nauczyciel kontraktowy

mgr Alicja Butyłkin –  edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany) – wychowawczyni kl. III

mgr Agnieszka Burzyńka – nauczyciel języka polskiego  (nauczyciel mianowany) – wychowawczyni kl. IV-V

mgr Jolanta Zimnicka – religia, świetlica, biblioteka, doradztwo zawodowe (nauczyciel dyplomowany) – wychowawczyni kl. VI-VII

mgr Magdalena Mackiewicz – język polski,   wiedza o społeczeństwie,  wychowanie do życia w rodzinie, historia, edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciel dyplomowany) – wychowawczyni kl.VIII

mgr Jadwiga Naumowicz – wychowanie przedszkolne (nauczyciel dyplomowany)

mgr Marcin Czyżyk – wychowanie fizyczne, technika, plastyka, świetlica  (nauczyciel dyplomowany)

mgr   Maria Szymańska  – świetlica (nauczyciel dyplomowany)

mgr Iwona Godlewska -Bigielis –  fizyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Bożena Adamejt – logopeda (nauczyciel dyplomowany)

mgr Agnieszka Żynda – język angielski (nauczyciel kontraktowy)

mgr Jarosław Ołów – geografia, szachy (nauczyciel dyplomowany)

mgr Grażyna Żukowska – biologia, chemia (nauczyciel dyplomowany)

mgr Elżbieta Makarewicz – muzyka, przyroda (nauczyciel dyplomowany)

mgr Beata Zajączkowska – język niemiecki (nauczyciel dyplomowany)

mgr Wioleta Wojno – informatyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Teresa Wasilewska – nauczyciel matematyki (nauczyciel mianowany)

grafik konsultacji nauczycieli   – word

grafik konsultacji nauczycieli – pdf

 

Kadra pedagogiczna