Kadra pedagogiczna

mgr Alicja Rawa-Cimochowska
dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany
matematyka

mgr Jadwiga Naumowicz – wychowanie przedszkolne (nauczyciel dyplomowany) – oddział przedszkolny

mgr Grażyna Szerwińska – edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Alicja Butyłkin –  edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Małgorzata Tomkiewicz –  przyroda, edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel dyplomowany)

mgr Jolanta Zimnicka – religia, świetlica, biblioteka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Magdalena Mackiewicz – język polski,  wychowanie do życia w rodzinie (nauczyciel dyplomowany)

 Emilia Szymańska – język angielski, historia (nauczyciel mianowany)

mgr Marcin Czyżyk – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, plastyka  (nauczyciel dyplomowany)

mgr Edyta Budzińska – świetlica (nauczyciel kontraktowy)

mgr Iwona Godlewska -Bigielis – matematyka, fizyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Marta Butkiewicz – logopeda (nauczyciel kontraktowy)

mgr Agnieszka Żynda – język angielski (nauczyciel kontraktowy)

mgr Jarosław Ołów – geografia (nauczyciel dyplomowany)

mgr Grażyna Żukowska – biologia, chemia (nauczyciel dyplomowany)

mgr Elżbieta Makarewicz – muzyka (nauczyciel dyplomowany)

mgr Beata Zajączkowska – język niemiecki (nauczyciel dyplomowany)

mgr Wioleta Wojno – informatyka (nauczyciel mianowany)

mgr Anna Wizgo – doradztwo zawodowe (nauczyciel dyplomowany)

 

Kadra pedagogiczna