Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki

Ogłoszenie:

OGLOSZENIE_O_NABORZE_NA_STANOWISKO_sekretarki

Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIA-KANDYDATA

klauzula_infromacyjnarekrutacja

INFORMACJA
o wynikach konkursu na stanowisko sekretarki. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Ewa Pruszkowska zamieszkała w Suwałkach
.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Pruszkowska złożyła wymagane dokumenty oraz spełniła niezbędne i dodatkowe wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią znajomością zagadnień gwarantując prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań na stanowisku sekretarki.

Dyrektor Szkoły

Alicja Rawa-Cimochowska