Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok szkolny 2017/2018

Wójt Gminy Suwałki informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę…