Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W dniu 20.11.2015 w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który zorganizowały Grażyna Szerwińska i Alicja Butyłkin. Panie przeprowadziły zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom z klas 0, I, II i III, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć jak z nich korzystać, nie zaniedbując równocześnie swoich obowiązków.
Wspólnie omówiono najistotniejsze zapisy najważniejszego dokumentu określającego te prawa – Konwencji o Prawach Dziecka. Dzień ten połączono z akcją Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Historia misia – NIE BIJ MNIE, KOCHAJ MNIE”, która zwraca uwagę na problem przemocy wobec dzieci w rodzinie. Aby wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy, uczniowie przynieśli do szkoły swoje ulubione misie, które bandażowali i zawieszali im kolorowe fiszki z napisami. Następnie pod opieką pań przeszli ulicą w milczącym marszu niosąc ze sobą pluszowe misie z napisem NIE BIJ MNIE, KOCHAJ MNIE . Przygotowane na akcję pluszaki zawitały do sklepu oraz na przystanek autobusowy. Akcja budziła zainteresowanie, uczniowie chętnie opowiadali o akcji oraz o tym, żeby reagować, gdy widzimy, że ktoś krzywdzi dzieci.

Opracowała: G. Szerwińska

Dzień Praw Dziecka