Opieka stomatologiczna

Przypominamy, że:

Opieka stomatologiczna nad uczniami naszej szkoły w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia prowadzona jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska w DENTOBUSIE powierzonym Podmiotowi leczniczemu przez Wojewodę Podlaskiego, na rzecz dzieci.

DENTOBUS przyjedzie do naszej szkoły 28 października 2021 r. i od godziny 8.00 rozpocznie się badanie stomatologiczne uczniów począwszy od oddziału przedszkolnego (dziecko z rodzicem) i kolejno kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Wychowawcy lub nauczyciele mający w danej klasie lekcję koordynują przebieg badania stomatologicznego.

Rodzic otrzymuję informację zwrotną dotyczącą stanu uzębienia. Wszystkie świadczenia są bezpłatne w ramach koszyka świadczeń NFZ.
W razie pytań proszę o kontakt Grzegorz Cimochowski tel. 697970525,  www.eurodent.bialystok.pl

Rodzice dzieci, które doszły w tym roku szkolnym powinni wypełnić i dostarczyć do szkoły najpóźniej do 27.10.2021 r. kartę stomatologiczną (bez niej badanie się nie odbędzie):

karta stomatologiczna dentobus — porozumienie

Zgodnie z ustawą świadczenia nie będą udzielane dzieciom, które będą miały pisemny sprzeciw rodziców/opiekunów prawnych.

Opieka zdrowotna  sprawowana jest nad uczniami przy braku sprzeciwu ich rodziców. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę.

Sprzeciw_wobec_objecia_ucznia_profilaktyczna_opieka_stomatologiczną_GN