Organizacja dożywiania uczniów od 1 stycznia 2023 r.

Szanowni Rodzice.

 Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana dostawcy posiłków. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: PHU POLMOP SERWIS Punkt Gastronomiczny Piotr Stanisław Świeczkowski ul. Ks. Skorupki 6, 16-300 Augustów

Całkowity koszt jednego obiadu wynosi 12,00 zł

Koszt obiadu tzw. „wsad do kotła”, który ponoszą rodzice wynosi: 8,00 zł za obiad (drugie danie). Pozostałą kwotę dopłaca Gmina.

W celu zapisania dziecka na obiady należy przesłać zgłoszenie na adres sekretariatnw@spjp2.eu lub złożyć w sekretariacie szkoły (druk do pobrania poniżej) w terminie do 30 grudnia 2022 r.

Zgloszene-na-obiady-2

Zgloszene-na-obiady-2 (pdf)

Rodzice, którzy zgłoszą  dziecko na obiady proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w terminie do 02.01.2022 r.  w celu podpisania Umowy na obiady.

W przypadku wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z Dyrektorem Szkoły, tel. 875675344 lub e-mail: szkolajp2@onet.eu

 

Informacja dla rodziców o zgodności dożywiania z obowiązującymi normami i rekomendacjami dotyczącymi żywienia dzieci.

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi informuje, iż żywienie dzieci prowadzone jest zgodnie z obowiązującą legislacją z zakresu żywienia zbiorowego w  placówkach oświatowych, aktualnymi normami i rekomendacjami dotyczącymi żywienia dzieci.

Zgodnie z wytycznymi trzy razy w tygodniu musi być przygotowany obiad mięsny (z pełnowartościowym białkiem zwierzęcym), dwa razy w tygodniu danie jarskie bezmięsne (zawierające produkt białkowy, np.: ryba, jaja kurze, ser).

Tygodniowy jadłospis będzie udostępniony na tablicy ogłoszeń w szkole. Posiłki będą wydawane na długiej przerwie o godz. 10.35-10.55 w sali nr 10.

Rekomendacje dotyczące żywienia dzieci i młodzieży znajdują się na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: http://www.ncez.pl