Organizacja zajęć od 25 maja 2020 r.

Pobyt dziecka w szkole możliwy jest po spełnieniu wytycznych sanitarnych, z którymi, przed decyzją o wysłaniu dziecka, należy zapoznać się obowiązkowo: Zarządzenie dyrektora nr 11-2019-2020

Załącznik nr 2

Informacja dla rodziców

Realizacja podstawy programowej dla uczniów pozostających w domach nadal realizowana będzie w sposób zdalny.

Klasy I-III – dla chętnych dzieci i w miarę posiadanych miejsc, po potwierdzeniu przez szkołę do 22 maja 2020 r., będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczne w grupach do 12 osób z zachowaniem 1,5 m strefy bezpieczeństwa. Klasy IV-VIII-  dla chętnych uczniów nauczyciele przedmiotu zorganizują konsultacje w budynku szkoły zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem. Egzamin klasy VIII Procedury bezpieczeństwa zawarte są w Zarządzeniu – link powyżej.