oświadczenie RODZICA potwierdzające wolę przyjęcia kandydata

oświadczenie RODZICA potwierdzające wolę przyjęcia kandydata