„Paczka dla zwierzaka”

Finał akcji „Paczka dla zwierzaka” 29.11.2019 r.  W szkole gościliśmy wolontariuszy z Fundacji „Zwierzęta Niczyje”, zajmującej się pomocą dla bezdomnych zwierząt, szukaniem dla nich domów. Fundacja prowadzi także działania edukacyjne, których celem jest uczenie właściwej postawy wobec naszych małych przyjaciół.
Szkolny Klub Wolontariusza oraz Samorząd Uczniowski postanowili wesprzeć Fundację i zorganizowali akcję „Paczka dla zwierzaka”. Zbieraliśmy karmę, zabawki, koce i pieniądze dla potrzebujących naszej pomocy zwierząt. Odzew na nasz apel był ogromny. Dziękujemy za hojne prezenty!

Oprac. J. Zimnicka, K. Oponowicz