Życzenia świąteczne

Dodano: 10 kwietnia 2020

Zawieszenie zajęć w szkołach do 26 kwietnia

Dodano: 10 kwietnia 2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia?fbclid=IwAR3HjQeC9vNiUP-BTqdR5IXMktMdWNQxW6Uxy15hXY-_wZUZqtgUWtK9oCs

Komunikat Dyrektora w sprawie obowiązkowego nauczania na odległość

Dodano: 23 marca 2020

Drogie Dzieci, Rodzice i Opiekunowie,

z mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25.03.2020r. do 10.04.2020r. wprowadzone zostaje obowiązkowe nauczanie na odległość. Wychodząc na przeciw temu wyzwaniu nasza szkoła będzie prowadziła takie nauczanie  z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego. W związku z tym, każdy uczeń ma obowiązek, codziennie zalogować się na swoje konto i zrealizować zagadnienia, zadania i polecenia, które prześlą mu nauczyciele.  więcej »

Codziennie logujemy się do dziennika elektronicznego

Dodano: 23 marca 2020

Przypominamy, że w dzienniku elektronicznym (komunikator) na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące sytuacji naszej szkoły oraz materiały do samodzielnej pracy w domu. Prosimy o codzienne logowanie się do dziennika i odczytywanie informacji. Najważniejsze informacje będą zamieszczane również na stronie internetowej szkoły.

Kształcenie na odległość

Dodano: 21 marca 2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne