Pierwsza pomoc

Dnia 19.11.2015 r. po raz kolejny p. A. Butyłkin i p. G. Szerwińska przeprowadziły wśród uczniów klas I-III zajęcia z podstawowych czynności ratujących życie zgodnie z programem WOŚP pod hasłem „Ratujemy i uczymy ratować”.
Dzieci najpierw obejrzały film instruktażowy, a potem wzięły udział w zajęciach, których celem było oswojenie uczniów z ważnymi zagadnieniami, kształtowanie właściwych nawyków – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. W zajęciach chodziło nie tylko o poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy, ale i o wyrobienie odruchu podjęcia działań ratujących życie przez świadków zdarzenia. Ćwiczenia praktyczne dotyczyły n.p. ułożenie osoby w pozycji bocznej, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na przygotowanych fantomach.

Opracowała: Alicja Butyłkin

Pierwsza pomoc