Plan lekcji

Plan zajęć w roku szkolnym 2017/2018 – I semestr

 oddział przedszkolny

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Kl. VII

Czas pracy świetlicy szkolnej:

od 7.00 do 8.00  – przed lekcjami

od 11.40 do 16.40 – po lekcjach