Podręczniki 2023/2024

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2023/2024

           Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do podręczników lub trudności w ich odnalezieniu proszę się wstrzymać z zakupem i skonsultować problem z nauczycielem prowadzącym zajęcia w pierwszym tygodniu nauki.                                                                   

    Tutaj:                                                            

                Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2023-2024