Podręczniki

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019

           Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do podręczników lub trudności w ich odnalezieniu proszę się wstrzymać z zakupem i skonsultować problem z nauczycielem prowadzącym zajęcia w pierwszym tygodniu nauki.                                                                   

    Tutaj:   podręczniki  2018/2019 (Word)                                                                  

                    podręczniki 2018/2019 (pdf)