Podręczniki 2020/2021

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021

           Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do podręczników lub trudności w ich odnalezieniu proszę się wstrzymać z zakupem i skonsultować problem z nauczycielem prowadzącym zajęcia w pierwszym tygodniu nauki.                                                                   

    Tutaj:   podręczniki 2020/2021 (Word)                                                              

                    podręczniki 2020/2021 (pdf)