Podręczniki 2019/2020

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020

           Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do podręczników lub trudności w ich odnalezieniu proszę się wstrzymać z zakupem i skonsultować problem z nauczycielem prowadzącym zajęcia w pierwszym tygodniu nauki.                                                                   

    Tutaj:   podręczniki 2019/2020 (Word)                                                                  

                    podręczniki  2019/2020 (pdf)