Podręczniki

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018

           Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do podręczników lub trudności w ich odnalezieniu proszę się wstrzymać z zakupem i skonsultować problem z nauczycielem prowadzącym zajęcia w pierwszym tygodniu nauki.                                                                   

    Tutaj: podręczniki 2017/2018