Podziękowania dla Rady Rodziców

Składamy serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców naszej szkoły za zakup grilla elektrycznego!