Poszukujemy starych fotografii

Przy okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zwracamy się do osób, które w swoich zbiorach fotograficznych posiadają zdjęcia związane z historią tej szkoły z prośbą o udostępnienie ich w terminie do 10 lutego 2023 r. Zdjęcia zostaną upublicznione w naszej szkole, następnie zwrócone w stanie nienaruszonym. Zdjęcia powinny być opisane, tj. zawierać chociaż przybliżoną datę wykonania, miejsce wykonania, kto jest na zdjęciu oraz osobę udostępniającą. Trzy najstarsze (najciekawsze) zdjęcia zostaną nagrodzone. Zdjęcia można osobiście przynieść do sekretariatu lub wysłać pocztą na adres szkoły (Nowa Wieś 40 A, 16-402 Suwałki). W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 87 5675344) lub e-mail: szkolajp2@onet.eu.