Pozalekcyjne zajęcia szachowe

Pozalekcyjne zajęcia szachowe realizowanie w ramach projektu: „Szlifujemy diamenty”