Profilaktyka zdrowotna – zawsze najważniejsza!

W związku z pojawiającymi  się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny:

  • stosowanie odpowiednich form ochrony podczas kaszlu i kichania,
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • w przypadku gorączki, kaszlu lub trudności w oddychaniu zasięgnięcie pomocy medycznej,
  • częste i skuteczne mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła:

Drodzy Rodzice! Nie posyłajcie do szkoły przeziębionych i chorych dzieci!

Jeśli wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopochodne, niezwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach – tel. (87) 565-28-60

https://pssesuwalki.pis.gov.pl/

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)