Program „Mały Mistrz”

Od 01.09.2015 r. nasza szkoła realizuje w klasie pierwszej  Program „Mały Mistrz” we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. Środki na realizację programu przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach programu do szkoły zakupiono sprzęt sportowy o wartości ok. 1500 zł. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Grażyna Szerwińska – wychowawczyni kl. I.Najważniejsze cele programu to:

– poprawa stanu zdrowia sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III;

– wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

– monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych;

– przygotowanie uczniów do ewentualnych badań psychomotorycznych w klasie IV;

– określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;

– zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Program obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Proponowane umiejętności:

– Rowerzysta- Turysta

– Gimnastyk – tancerz

-Piłkarz

– Pływak

– Lekkoatleta

– Narciarz, Saneczkarz, Łyżwiarz

Uczniowie mogą zdobywać w/w sprawności w ciągu trzech lat nauki (kl. I-III).

Program zakłada zatrudnienie w klasie I na jedną godzinę w tygodniu odpowiedni przygotowanego nauczyciela wychowania fizycznego, który poprowadzi zajęcia aktywności fizycznej wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Zarówno nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jak i asystujący mu nauczyciel wychowania fizycznego uczestniczyć będą w specjalistycznych szkoleniach.