Projekt „Książki naszych marzeń”

„Książki naszych marzeń” to rządowy program dzięki, któremu szkoła zakupi do szkolnej biblioteki nowe woluminy o wartości około 1250,00 zł. Część kosztów zakupu książek to wkład własny gminy. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji oraz zainteresowań czytelniczych. Oprócz wzbogacenia zasobów naszej biblioteki celem programu jest organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo, nawiązanie współpracy z innymi bibliotekami, popularyzacja na spotkaniach z rodzicami tematyki istotnego pozytywnego wpływu czytania książek na rozwój dzieci. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Jolanta Zimnicka –  nauczyciel bibliotekarz.