Projekt „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” – „Moduł woda”

Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” – „Moduł woda” kl. VI,VII i VIII prowadzone przez pracownika WPN – 08.01.2020 r. Zajęcia zorganizowała pani Grażyna Żukowska (nauczycielka biologii i chemii) we współpracy z WPN.