Projekt „Znam, rozumiem, wspieram”

Obserwacje, pomiary, eksperymenty – wszystko to działo się na lekcjach chemii w klasie VII i VIII – 28.03.2019 r. Zajęcia odbyły się we współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym w ramach projektu „Znam, rozumiem, wspieram” – Moduł Woda.