Przygotowanie placu szkoły do budowy sali gimnastycznej – podziękowania

Dziękuję Wszystkim, którzy włączyli się w społeczną akcję przygotowania terenu szkoły do budowy sali gimnastycznej: Rodzicom i Strażakom! Podziękowania dla: Żanety Fiedorowicz i jej męża, Katarzyny Grygieńć, Marcina Kamińskiego, Doroty Toczko, Małgorzaty Niewulis, Krzysztofa Wojciechowskiego, Joanny i Grzegorza Gawrych, Kamili i Mateusza Oponowicz, Jarosława i Kamila Kwiatkowskich, Mariusza Łukowskiego, Adama Łukowskiego, Mariusza Popko. Szczególne podziękowania dla Beaty Zubrzyckiej, Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Kamili Oponowicz za zorganizowanie całej akcji.  Szanowni Państwo! Kiedyś będziemy miło wspominać ten trud i wysiłek włożony w rozwój naszej szkoły. Wspólnie tworzymy jej historię. To wielka sprawa dla całej naszej społeczności. Z takimi ludźmi to można góry przenosić !!! Dziękuję! Alicja Rawa-Cimochowska- dyrektor szkoły.
P.S. W poniedziałek 1 czerwca 2020 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.