Rekrutacja do klasy pierwszej

Szanowni Państwo,

W terminie od 1 marca do 15 marca  2022 r. można złożyć wniosek  o przyjęcie dziecka zamieszkałego  poza obwodem szkoły do klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Do wniosku dołączamy dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie szkoły –  (w zakładce Rekrutacja).