Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

W terminie od 14.03.2018 r. do 28.03.2018 r. do godz. 15.00 można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019. Zapraszamy! 

Formularz wniosku oraz stosowne oświadczenia znajdują się w zakładce Rekrutacja 2018/2019.

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego.