Rekrutacja 2019/2020

                             Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2019/2020: Zarządzenie Nr 18

rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU PRZEZ DZIECKO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – deklaracja kontynuacji (word),    deklaracja kontynuacji (pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO –

    wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego     (word)

wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego        (pdf)                

Oświadczenia rodziców: oświadczenie RODZICA potwierdzające wolę przyjęcia kandydata

                                              oświadczenie RODZICA potwierdzające wolę przyjęcia kandydata – pdf                                                       

 

                


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2019/2020

Poniżej przedstawiamy terminy   postępowania rekrutacyjnego: Zarządzenie Nr 19(1)

Rekrutacja do klas I

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19

Formularz zgłoszenia  dziecka do klasy pierwszej:

  zgłoszenie do klasy I (WORD)

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata do klasy I (WORD)

zgłoszenie do klasy I (pdf)      

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata do klasy I  (pdf)                                                                            

Wniosek: wniosek o przyjęcie do klasy I – 2019-2020

                  wniosek o przyjęcie do klasy I – 2019-2020 – pdf