Rekrutacja 2018/2019

                             Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2018/2019: zarządzenie nr 302 18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 23 stycznia 20-1

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO do przedszkoli-1

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU PRZEZ DZIECKO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – deklaracja kontynuacji – 2018-2019

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – wniosek o przyjęcie

                                                                                                       plik PDF: wniosek o przyjęcie

OŚWIADCZENIA: oświadczenia

                   plik PDF: oświadczenia


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Poniżej przedstawiamy terminy   postępowania rekrutacyjnego: zarządzenie nr 303 18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 23 stycznia 20-2

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO do szkół podstawowych-2

Formularz zgłoszenia  dziecka do klasy pierwszej: zgłoszenie do klasy I

                                                                                        plik PDF: zgłoszenie do klasy I