Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok 2023/2024

                             Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nie mamy wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2023/2024.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 – wywieszone są na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.
                                  Komisja Rekrutacyjna   

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 – na podstawie wniosków rodziców wywieszone są na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.

W terminie od 24 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego powinni potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).

 Oświadczenie potwierdzenie woli (doc)

Oświadczenie potwierdzenie woli pdf

W terminie od 1 marca do 15 marca 2023 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do naszego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024. W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci sześcioletnie. Serdecznie zapraszamy!

Wniosek zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego-doc

 Wniosek zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego- pdf

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 – na podstawie deklaracji rodziców o kontynuacji wychowania przedszkolnego wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.

W terminie od 21 lutego do 28 lutego 2023 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły: deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 (dotyczy dzieci już uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego).

1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zał 1pdf

1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zał 1WORD

Poniżej przedstawiamy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2023/2024:

Informacja 2023

Zarządzenie nr 483 – rekrutacja do OP i PP


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2023/2024

Informujemy, iż szkoła dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej.

Szanowni Państwo,
Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I na rok szkolny 2023/2024 –  wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.
                                                    Komisja Rekrutacyjna

Lista dzieci zakwalifikowanych  do klasy I na rok szkolny 2023/2024 –  wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.

W terminie od 23 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I powinni potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).

Oświadczenie woli przyjęcia do kl. I doc

 Oświadczenie woli przyjęcia do kl. I pdf

W terminie od 1 marca do 15 marca 2023 r. można składać wnioski   o przyjęcie dziecka do klasy I.

 wniosek o przyjęcie do klasy I – pdf

wniosek o przyjęcie do klasy I.doc

Serdecznie zapraszamy!

Lista dzieci z obwodu szkoły przyjętych do klasy I na rok szkolny 2023/2024 r. – na podstawie zgłoszeń rodziców wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.

W terminie od 14 lutego do 28 lutego 2023 r. można składać zgłoszenia  o przyjęcie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek: 1 Zgłoszenie dziecka do kl I – obwód

                 1 Zgłoszenie dziecka do kl I – obwód

Poniżej przedstawiamy terminy   postępowania rekrutacyjnego:

Informacja 2023

Zarządzenie nr 484 – rekrutacja do klas I