Rekrutacja do Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza rekrutację do Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi działającej zgodnie z art. 24 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 821).

Nowy nabór dzieci od 1 marca 2022 r.

Formularz rekrutacji należy złożyć do 18 lutego 2022 r. w:

– Świetlicy środowiskowej. Świetlica działa w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, Nowa wieś 50 A, 16-402 Suwałki lub

– Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi (sekretariat) lub

_ GOPS Suwałki.

Regulamin rekrutacji:regulamin_rekrutacji 2022-1

Formularz rekrutacji: formularz zgłoszeniowy 2022